Thẻ: AMP

Những lời khuyên tốt nhất về tối ưu nội dung cho Web SEO

Khi bạn đang tạo ra bản sao mới cho một blog hoặc tạo nội dung cho các trang web, có hai mục tiêu mà bạn cần phải thực hiện: Đầu tiên, làm cho các nội dung hữu ích, dễ chịu và hấp dẫn cho người dùng. Thứ hai, làm nội dung phù hợp với chủ đề (Nguyên cứu các từ khóa) cho thuật toán của Google để trang của bạn sẽ nhận được rất nhiều lưu lượng. Trong bài này, tôi sẽ đưa ra một số công cụ và các cấu trúc quan trọng nhất trong nội dung của bài viết ... Read more