Redirect 301 là gì ? Hướng dẫn sử dụng Redirect 301 chi tiết

0
2742
Redirect 301 là gì? Redirect 301 là một phương pháp chuyển tiếp thông báo các trình duyệt và các công cụ tìm kiếm rằng trang webpage hoặc website đó đã được di dời hoàn toàn đến một địa chỉ mới. Đồng thời khi người truy cập địa chỉ web cũ cũng sẽ được tự động chuyển sang địa chỉ mới. Redirect 301 giúp giữ nguyên giá trị của Page cũ.
Redirect 301 là gì?
Redirect 301 là gì?
Chuyên tiếp 301 nên được sử dụng khi một trang web được chuyển tới một tên miền mới để các công cụ tìm kiếm nhanh chóng cập nhật lại chỉ mục của họ và về mặt lý thuyết, nó giúp giữ nguyên thứ hạng của một trang web cụ thể nào đó sau khi thay đổi đường dẫn. Còn trên thực tế, một điều có thể chắc chắn là nó giúp bạn không mất traffic và người đọc không bị rơi vào trang báo lỗi 404 “Trang không tìm thấy”. Trong SEO bạn củng có thể lợi dụng việc Redirect 301 để trỏ link về Page SEO như vậy sẽ giảm được bị Gooogle phạt khi quá nhiều link về web bạn.

Hướng dẫn sử dụng Redirect 301 chi tiết

Điều đầu tiên là bạn phải đảm bào chắc chắn server Apache của bạn hỗ trợ mod_rewrite cho phép sử dụng .htaccess để áp dụng redirect 301.
Hướng dẫn Redirect 301
Hướng dẫn Redirect 301
Redirect từ tên miền cũ sang tên miền mới
Tạo một file .htaccess (phải chắc chắn rằng bạn viết đúng tên file và có đấu “.” ở đầu tập tin) với đoạn code bên dưới,điều đó đảm bảo rằng tất cả các thư mục và các trang web trên tên miền cũ sẽ được chuyển hướng sang tên miền mới. Tập tin .htaccess phải được đặt trong thư mục gốc của trang web cũ của bạn (tức là đặt cùng thư mục với file index).

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.seotop1.vn/$1 [R=301,L]

Sử dụng Redirect 301 www hay non-www
Chắc hẳn những người làm SEO như chúng ta cũng đều hiểu tầm quan trọng của việc trùng lập nội dung là thế nào! Và để tránh xảy ra trường hợp đó,bạn hãy nên lựa chọn cho riêng mình một địa chỉ duy nhất. Nếu bạn để Web chạy trên 2 dạng có www.seotop1.vn và không có seotop1.vn thì Google hiểu đây là 2 trang web chứ không phải 1 trang dẫn đến lỗi trùng lập nội dung.
Sử dụng Redirect có www

  Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.seo4b..com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.seo4b.com/$1 [R=301,L]

Sử dụng Redirect không có www

 Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^seo4b.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://seo4b.com/$1 [R=301,L]

Redirect 301 toàn bộ trang trong một thư mục đến mọt trang mới
Giả sử như bạn không còn sử dụng thư mục “seo” nữa và muốn chuyển tất cả các trang trong thư mục này đến trang “seowweb” thì hãy thêm dòng lệnh sau vào tệp tin .htaccess nằm tại thư mục gốc :

RewriteRule ^seo(.*)$ /seowweb [L,R=301]

Chuyển hướng 301 các trang động tới một trang mới
Để chuyến trang web động page.php?id=n (với n là giá trị biến) tới một trang tĩnh mới new-page.html thì bạn có thể làm như sau:

RewriteRule ^page.php?id=(.*)$ /new-page.htm [L,R=301]

Redirect 301 loại bỏ Query_String
Đôi khi một trang web của bạn có thể hiển thị hai đường dẫn url khác nhưng (cùng một nội dung) ví dụ design.php và design.php?v=joomla. Điều này sẽ tạp ra nội dung trùng lặp trên website của bạn. Vì vậy bạn có thể loại bỏ các tham biến như sau:

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET /.*;.* HTTP/
RewriteCond %{QUERY_STRING} !^$
RewriteRule .* http://www.inet.edu.vn%{REQUEST_URI}? [R=301,L]

Ngoài ra nếu như tham biến QUERY_STRING không được gán giá trị nào hết và URl kết thúc bởi biến rỗng “?”, thì bạn nên loại bỏ chúng, ví dụ “index.php?” :

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{QUERY_STRING} .
RewriteRule ^index.php /index.php? [L]

Chuyển phần đuôi mở rộng từ .php sang .html
Việc chuyển .php sang .html có tác dụng khi bạn cần viết lại đường dẫn thân thiện với máy tìm kiếm (Friendly URL for SEO).

RewriteRule ^(.*).html$ .php [R=301,L]

Redirect 301 chuyển gạch dưới (_) thành gạch ngang(-)
Dù Google mới chấp nhận việc sử dụng gạch dưới “_” như là ký tự ngăn cách, nhưng trong thực tế người dùng vẫn quen thuộc với dấu gạch ngang “-”. Bản thân thuvienwebmaster cũng ủng hộ dấu gạch ngang vì nó dễ nhìn hơn. Bạn có thể chuyển đổi toàn bộ dấu “_” sang “-” như sau :

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule !.(html|php)$ – [S=4]
RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ —- [E=uscor:Yes]
RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ — [E=uscor:Yes]
RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ — [E=uscor:Yes]
RewriteRule ^([^_]*)_(.*)$ – [E=uscor:Yes]
RewriteCond %{ENV:uscor} ^Yes$
RewriteRule (.*) http://www.seotop1.vn/ [R=301,L]

Bào vệ ăn cắp tài nguyên và băng thông
Đôi khi các tài liệu, film hay hình ảnh mà bạn tải trên host của mình bị người khác dùng và đăng trên website khác sẽ gây tốn băng thông, bạn có thể hạn chế việc ăn cắp bằng cách chỉ cho phép các tài nguyên trên tiếp cận trên những website bạn cho phép như sau (Nếu không sẽ trả về thư mục /feed/):

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?seotop1.vn/.*$ [NC]
RewriteRule .(gif|jpg|swf|flv|png)$ /feed/ [R=302,L]

Tùy vào nhu cầu bạn chọn những đoạn code Redirect 301 tương ứng với web bạn. Lưu ý thay seotop1.vn thành địa chỉ web của bạn.
Chúc bạn thành công!

Biên tập bởi: Đình Tỉnh SeoTop1.vn
Copy vui lòng ghi rỏ nguồn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here