Hướng dẫn chặn BOT Ahrefs giải mã SEO 0 Backlink

0
10330

Dào này nổi lên chuyện SEO không dùng Backlink thật hư chuyện này như thế nào? Nếu nói về SEO không cần Link thì theo kinh nghiệm của mình thì phải có lượt truy cập và Onpage + Content tốt nhưng đối với những từ khóa đơn giản cạnh tranh không cao thôi. Nhưng khổ nổi những từ khóa khó và đối thủ lên top khi check Backlink thì không thấy, bí ẩn ở đây. Chúng ta thường dùng công cụ Ahrefs nổi tiếng để check backlink đối thủ và cũng dùng để phân tích website của mình.

Xem thêm: Hướng dẫn cách tìm Forum nhanh mà chất lượng

Hướng dẫn chặn BOT của Ahrefs
Hướng dẫn chặn BOT của Ahrefs

Công cụ kiểm tra link hay dùng là Ahrefs thì chúng ta chặn BOT của Ahrefs là được rồi đúng không, nói về việc chặn BOT Ahrefs có 2 cách chặn bạn có thể tham khảo muốn dùng các nào cũng được.

Cách 1: Dùng file robot.txt

User-agent: AhrefsBot
Disallow: /

Cách 2: Chặn BOT Ahrefs băng htaccess

#htaccess mod rewrite code
Options +FollowSymLinks -MultiViews
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Rogerbot* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Exabot* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MJ12bot* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Dotbot* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Gigabot* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^AhrefsBot* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BlackWidow* [OR]
RewriteRule ^(.*)$ <a>/</a> [L,R=301]

2 cách chặn BOT của Ahrefs này đã được hướng dẫn tại Blog của Ahrefs mình chỉ xem và hướng dẫn lại cho các bạn dùng thôi.

Ngoài ra vẫn còn có nhiều công cụ khác để check backlink đối thủ, sau đây học seo online xin chia sẻ luôn cách chặn tất cả các bot scan link.

# ROBOTS.TXT STOPS BAD BOTS FROM CRAWLING YOUR WEB PAGES
# PLEASE UPLOAD THIS FILE TO THE SAME FOLDER OF index.html


User-agent: aipbot
Disallow: /


User-agent: ia_archiver
Disallow: /


User-agent: AhrefsBot
Disallow: /


User-agent: Alexibot
Disallow: /


User-agent: Aqua_Products
Disallow: /


User-agent: asterias
Disallow: /


User-agent: b2w/0.1
Disallow: /


User-agent: BackDoorBot/1.0
Disallow: /


User-agent: becomebot
Disallow: /


User-agent: BlowFish/1.0
Disallow: /


User-agent: Bookmark search tool
Disallow: /


User-agent: BotALot
Disallow: /


User-agent: BotRightHere
Disallow: /


User-agent: BuiltBotTough
Disallow: /


User-agent: Bullseye/1.0
Disallow: /


User-agent: BunnySlippers
Disallow: /


User-agent: CheeseBot
Disallow: /


User-agent: CherryPicker
Disallow: /


User-agent: CherryPickerElite/1.0
Disallow: /


User-agent: CherryPickerSE/1.0
Disallow: /


User-agent: Copernic
Disallow: /


User-agent: CopyRightCheck
Disallow: /


User-agent: cosmos
Disallow: /


User-agent: Crescent
Disallow: /


User-agent: Crescent Internet ToolPak HTTP OLE Control v.1.0
Disallow: /


User-agent: DittoSpyder
Disallow: /


User-agent: dotbot
Disallow: /


User-agent: EmailCollector
Disallow: /


User-agent: EmailSiphon
Disallow: /


User-agent: EmailWolf
Disallow: /


User-agent: EroCrawler
Disallow: /


User-agent: exabot
Disallow: /


User-agent: ExtractorPro
Disallow: /


User-agent: FairAd Client
Disallow: /


User-agent: Fasterfox
Disallow: /


User-agent: Flaming AttackBot
Disallow: /


User-agent: Foobot
Disallow: /


User-agent: gigabot
Disallow: /


User-agent: Gaisbot
Disallow: /


User-agent: GetRight/4.2
Disallow: /


User-agent: Harvest/1.5
Disallow: /


User-agent: hloader
Disallow: /


User-agent: httplib
Disallow: /


User-agent: HTTrack 3.0
Disallow: /


User-agent: humanlinks
Disallow: /


User-agent: ia_archiver
Disallow: /


User-agent: IconSurf
Disallow: /
Disallow: /favicon.ico


User-agent: InfoNaviRobot
Disallow: /


User-agent: Iron33/1.0.2
Disallow: /


User-agent: JennyBot
Disallow: /


User-agent: Kenjin Spider
Disallow: /


User-agent: Keyword Density/0.9
Disallow: /


User-agent: larbin
Disallow: /


User-agent: LexiBot
Disallow: /


User-agent: libWeb/clsHTTP
Disallow: /


User-agent: LinkextractorPro
Disallow: /


User-agent: LinkScan/8.1a Unix
Disallow: /


User-agent: LinkWalker
Disallow: /


User-agent: LNSpiderguy
Disallow: /


User-agent: lwp-trivial
Disallow: /


User-agent: lwp-trivial/1.34
Disallow: /


User-agent: Mata Hari
Disallow: /


User-agent: Microsoft URL Control
Disallow: /


User-agent: Microsoft URL Control - 5.01.4511
Disallow: /


User-agent: Microsoft URL Control - 6.00.8169
Disallow: /


User-agent: MJ12bot
Disallow: /


User-agent: MIIxpc
Disallow: /


User-agent: MIIxpc/4.2
Disallow: /


User-agent: Mister PiX
Disallow: /


User-agent: moget
Disallow: /


User-agent: moget/2.1
Disallow: /


User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; BullsEye; Windows 95)
Disallow: /


User-agent: MSIECrawler
Disallow: /


User-agent: NetAnts
Disallow: /


User-agent: NICErsPRO
Disallow: /


User-agent: Offline Explorer
Disallow: /


User-agent: Openbot
Disallow: /


User-agent: Openfind
Disallow: /


User-agent: Openfind data gatherer
Disallow: /


User-agent: Oracle Ultra Search
Disallow: /


User-agent: PerMan
Disallow: /


User-agent: ProPowerBot/2.14
Disallow: /


User-agent: ProWebWalker
Disallow: /


User-agent: psbot
Disallow: /


User-agent: Python-urllib
Disallow: /


User-agent: QueryN Metasearch
Disallow: /


User-agent: Radiation Retriever 1.1
Disallow: /


User-agent: RepoMonkey
Disallow: /


User-agent: RepoMonkey Bait & Tackle/v1.01
Disallow: /


User-agent: RMA
Disallow: /


User-agent: rogerbot
disallow: /


User-agent: searchpreview
Disallow: /


User-agent: SiteSnagger
Disallow: /


User-agent: SpankBot
Disallow: /


User-agent: spanner
Disallow: /


User-agent: SurveyBot
Disallow: /


User-agent: suzuran
Disallow: /


User-agent: Szukacz/1.4
Disallow: /


User-agent: Teleport
Disallow: /


User-agent: TeleportPro
Disallow: /


User-agent: Telesoft
Disallow: /


User-agent: The Intraformant
Disallow: /


User-agent: TheNomad
Disallow: /


User-agent: TightTwatBot
Disallow: /


User-agent: toCrawl/UrlDispatcher
Disallow: /


User-agent: True_Robot
Disallow: /


User-agent: True_Robot/1.0
Disallow: /


User-agent: turingos
Disallow: /


User-agent: TurnitinBot
Disallow: /


User-agent: TurnitinBot/1.5
Disallow: /


User-agent: URL Control
Disallow: /


User-agent: URL_Spider_Pro
Disallow: /


User-agent: URLy Warning
Disallow: /


User-agent: VCI
Disallow: /


User-agent: VCI WebViewer VCI WebViewer Win32
Disallow: /


User-agent: Web Image Collector
Disallow: /


User-agent: WebAuto
Disallow: /


User-agent: WebBandit
Disallow: /


User-agent: WebBandit/3.50
Disallow: /


User-agent: WebCapture 2.0
Disallow: /


User-agent: WebCopier
Disallow: /


User-agent: WebCopier v.2.2
Disallow: /


User-agent: WebCopier v3.2a
Disallow: /


User-agent: WebEnhancer
Disallow: /


User-agent: WebSauger
Disallow: /


User-agent: Website Quester
Disallow: /


User-agent: Webster Pro
Disallow: /


User-agent: WebStripper
Disallow: /


User-agent: WebZip
Disallow: /


User-agent: WebZip
Disallow: /


User-agent: WebZip/4.0
Disallow: /


User-agent: WebZIP/4.21
Disallow: /


User-agent: WebZIP/5.0
Disallow: /


User-agent: Wget
Disallow: /


User-agent: wget
Disallow: /


User-agent: Wget/1.5.3
Disallow: /


User-agent: Wget/1.6
Disallow: /


User-agent: WWW-Collector-E
Disallow: /


User-agent: Xenu's
Disallow: /


User-agent: Xenu's Link Sleuth 1.1c
Disallow: /


User-agent: Zeus
Disallow: /


User-agent: Zeus 32297 Webster Pro V2.9 Win32
Disallow: /


User-agent: Zeus Link Scout
Disallow: /


User-agent: *
Disallow: /js
Disallow: *.js

Một số cách đơn giản sưu tầm được chia sẻ cho các bạn dùng, nếu bạn nào có cách nào hay mời chia sẻ bên dưới nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here