Google xác nhận sử dụng dữ liệu nhấp chuột để xếp hạng

0
770

Có rất nhiều cuộc tranh luận về việc Google có hay không sử dụng hành vi người dùng vào trong các thuật toán xếp hạng của nó. Kỹ sư Paul Haahr của Google đã làm sáng tỏ một số vấn đề.

Theo Paul Haahr, Google sử dụng một loạt các “số liệu” để đánh giá và kết quả tìm kiếm xếp hạng. Những thí nghiệm được tổng hợp số liệu từ hành vi, quan trọng hơn là chất lượng. Hàng ngàn thí nghiệm như vậy đang chạy cho người tìm kiếm Google trong thời gian thực, tại bất kỳ truy vấn nào được tạo ra.

Click chuột ảnh hưởng tới kết quả SEO
Khi bạn chạy một tìm kiếm trên Google, bạn đang ở ít nhất một thí nghiệm

Google làm thế nào cho cuộc thí nghiệm của mình? Google hoán đổi kết quả tìm kiếm để trả về kết quả phù hợp với các truy vấn. Và kết quả sự thay đổi ảnh hưởng đến lượt nhấp chuột.

Google xác nhận nhấp chuột ảnh hướng đến kết quả

Sau khi thí nghiệm kết thúc, Google sẽ trả lại thứ hạng kết quả tìm kiếm phù hợp. Vì vậy, trong khi Google có thể không xác nhận sử dụng dữ liệu nhấp chuột để lại thứ hạng kết quả tìm kiếm theo thời gian thực, họ chắc chắn đang sử dụng nó trong các thí nghiệm và xếp hạng lại các kết quả sau khi thử nghiệm hoàn tất.

Nói cách khác, chúng ta không biết Google có làm điều này:

Thu thập dữ liệu nhấp chuột cho kết quả tìm kiếm -> Xác định một phạm vi nhấp chuột từ kết quả A -> Xếp hạng kết quả phù hợp

Nhưng bây giờ chúng ta biết chắc chắn Google làm điều này:

Từ kết quả A và B trên trang 1 của kết quả tìm kiếm -> Thu thập dữ liệu nhấp chuột từ kết quả tìm kiếm -> Xác định một phạm vi nhấp chuột cho kết quả A -> Xếp hạng kết quả phù hợp.

Đối với SEO điều này có nghĩa là dữ liệu nhấp chuột là quan trọng trong thứ hạng

Nguồn: http://www.link-assistant.com
Biên tập: Đình Tỉnh
Bài viết: Google xác nhận sử dụng dữ liệu nhấp chuột để xếp hạng